Turnen

In de gymnastieklessen worden de basisvaardigheden aangeleerd, in de turnlessen worden deze uitgebouwd en verfijnd. Jongens en meisjes vanaf groep 3 basisschool kunnen op turnen komen. Bij voldoende enthousiasme en talent kunnen ze door de leiding geselecteerd worden voor de selectie turngroep. Je kunt alleen op turnen als je geselecteerd bent vanuit de gymnastiekgroep.

Turnen is een sport waarbij kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, balans en elegantie naar voren komen. Al deze eigenschappen zijn van groot belang in de sport. In de turngroepen wordt toegewerkt naar een wedstrijd met daarbij 4 onderdelen namelijk vloer, balk, brug en sprong. Een keer per jaar is er een onderlinge wedstrijd en een keer per jaar is er een officiële wedstrijd.

Heb je belangstelling? Kom dan eens bij ons kijken of meedoen! Kijk bij het tabje “lestijden” wanneer wij trainen. Je bent van harte welkom!

Belangstelling voor het turnpakje van onze club? https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v500.html