Bondscontributie KNGU

De KNGU bondscontributie wordt door de bond vastgesteld en door ons aan de leden in rekening gebracht. Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

clubleden vanaf 16 jaar € 7,35 per kwartaal
clubleden tot 16 jaar € 5,95 per kwartaal

De bondscontributie wordt gezamenlijk met de clubcontributie per kwartaal via automatische incasso geïnd.