Verenigingscontributie

Voor 2019/2020 gelden de volgende contributiebedragen voor onze vereniging:

Onderdeel Contributie per maand (excl. bondscontributie)
Aerobics (volwassenen) € 14,50
Grondgym (volwassenen) € 14,50
Gymnastiek (alle groepen) € 11,50 voor peuters/kleuters € 8,00
Kids dance € 13,50
Demoteams € 15,00

Kleuterdans

€ 10,00

Turnen € 11,50

De hierboven genoemde prijzen zijn per maand. De contributie zal ieder kwartaal middels automatische incasso worden geïnd.