Contact & bestuur

Sprinbok 2015

Bezoekadres:

Sporthal “De springbok”
Kugelslaan 9
9628 TK Siddeburen

e-mail: info@svsiddeburen.nl

Bestuur

De dagelijkse leiding van de Siddebuurster Sportvereniging is in handen van de volgende bestuursleden:

  • Jannie Poort-Joldersma (voorzitter)
  • Sharon Pijper (secretaris)
  • Ingrid Olthof (penningmeester)
  • Agnes Hovingh (algem. best.lid, ledenadministratie)
  • David Naafs (algemeen bestuurslid, ICT)