Galm

GALM, een sportstimuleringsstrategie voor senioren, staat voor Groninger Actief Leven Model. GALM onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

– Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55+)
– Aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep
– De deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
– Het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen.

Waarom GALM? Een vijftal overwegingen hebben geleid tot de ontwikkeling van de GALM-strategie. Het betreft de omvang van de bewegingsarmoede onder senioren, de toename van het aantal senioren in onze samenleving, sportieve activiteiten in relatie tot fitheid en gezondheid, motorische fitheid en veroudering en de constatering dat het veranderen van gedrag een langdurig en moeizaam proces is.

Bent u op zoek naar een beweegactiviteit waar u op uw eigen niveau en met leeftijdsgenoten aan de slag kunt, dan bent u van harte welkom. Meer informatie over GALM kunt u vinden op de website www.galm.nl